Personal

La plantilla de personal de la Cuca fera està formada per la persona responsable pedagògica i de direcció tècnica i administrativa del centre (DIRECCIÓ),. responsables del treball d'aula i de les turories dels infants (EDUCADORES), responsables dels treballs d'assistència a les tutores (AUXILIARS) i personal no docent de serveis(CUINERA I ASSITÈNCIA DOMÈSTICA)

Personal Educador

La plantilla consta de cinc educadores titulars que treballen a temps complert. Una fa les funcions de directora i les altres quatre són tutores, cada una ho és de un dels grups que hi ha aquest curs a la llar: Pandes, Esquirols, Pollets, Gatets. La directora és la responsable legal, administrativa i pedagògica del centre. A més fa de suport en el grup dels nadons o la suplència de qualsevol de les educadores que pugui faltar esporàdicament del centre. Les turores són les respondables del treball pedagògic dins l'aula i de fer i dur a terme la programació de l'aula. L'Horari de cada una de les educadores és de sis hores de dedicació al seu grup de tutoria, més dues hores de l'estona d'acollida que es reparteix de la següent manera: una educadora al matí, dues al migdia i una a la tarda.

Personal Auxiliar

En la llar hi treballa una persona titulada en la categoria d'auxiliar d'educació infantil. El seu Horari és de sis hores repartides entre: quatre al matí i dues a la tarda, ajustant-se l'entrada i la sortida en funció de com es presenti la feina cada curs.

Personal de Serveis

Cuinera responsable del servei de menjador amb una dedicació de 8 hores i Assistenta domèstica responsable de la neteja amb una dedicació de 4 hores diàries.

Marta: Marta Obiols Planas
Marta Obiols Planas Directora:
Responsable pedagogica i de la direcció tecnica i administrativa del centre.


Formació:
- Mestre en la especialitat de ciencies (Juny-81)
- Mestre d'educació infantil (Juny-90)


Eli: Elisabeth Obiols Roca
Elisabeth Obiols Roca Educadora:
Responsable del treball d'aula i de les tutories del infants.


Formació:
- Educadora infantil ( Juny-88)
- Alta des del setembre del 1990.


Llumi: Mª Llum Baqués Sifré
Mª Llum Baqués Sifré Educadora:
Responsable del treball d'aula i de les tutories del infants.


Formació:
- Educadora infantil ( Juny-03)
- Alta des del setembre del 2003.


Luisa: Luisa Gallego Perea
Luisa Gallego Perea Auxiliar:
Reforç atenció de l’infant a l’aula.


Formació:
- Alta des del setembre del 1991


Montse: Montserrat Pujadas Macario
Montserrat Pujadas Macario Cuinera:
Responsable servei de cuina.


Formació:
- Carnet de manipulador d'aliments
- Alta des del setembre del 1990


Av. Catalunya 90 · 08756 La Palma de Cervelló · Tel: 93 672 07 75 · [email protected] Dissenyat, desenvolupat i allotjat per gueps.com