Metodologia

El Mètode de treball que utilitzarem a la nostra llar d'infants serà global però es tindrà en compte tots els aspectes de l'infant ( fisiològics, psicològics i afectius) que l'educador atendrà amb comprensió.

L'ensenyament serà individualitzat, és a dir, a partir de les necessitats i motivacions de cada infant pel seu moment maduratiu i de les seves diferències.

Serà un ensenyament actiu en el que l'infant serà el protagonista de les seves activitats, observacions i experiències. Tot això dins d'un marc de llibertat i comunicació.

Es treballarà a través del joc dins d'un ambient acollidor i al.legre.

El paper del educador serà el de fer d'animador proposant activitats i jocs als infants amb una actitud positiva, respectuosa i constructiva.

Els infants estaran agrupats per edats per fer les activitats, tot i que es potenciarà la relació entre els grups i la resta de persones.

L'ensenyament serà en català sense descartar la comunicació en castellà amb aquells infants que venen de famílies castellano-parlants. Referent al castellà, s'introduirà com a segona llengua amb els infants de 2 a 3 anys.

Metodologia 1 Metodologia 2 Metodologia 3

Av. Catalunya 90 · 08756 La Palma de Cervelló · Tel: 93 672 07 75 · [email protected] Dissenyat, desenvolupat i allotjat per gueps.com